телефони лікарні та обласної консультативної поліклініки

Телефон для довідок

(0552) 42-21-25

Реєстратура поліклініки

(0552) 49-92-43

Mobile menu

Доводимо до відома! З 01.04.2020р. КНП "ХОКЛ" ХОР працює по п'ятиденному робочому графіку з двома вихідними: субота і неділя!

Основними завданнями  колективу на 2013 рік були:

 • Реалізація пріоритетних напрямів галузі охорони здоров’я області, зокрема: охорона материнства та дитинства, зниження рівня захворюваності, інвалідизації та смертності внаслідок серцево-судинних, судинно-мозкових захворювань, онкологічних хвороб, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, реформування галузі.
 • Визначити пріоритетним завданням – реалізацію високотехнологічного і інноваційного проекту для всієї області  - відкриття перинатального центру на базі Херсонської обласної клінічної лікарні
 • Визначити пріоритетним напрямком в поліпшенні лікувально-діагностичної бази лікарні для запровадження сучасних медичних технологій – придбання ангіографу 
 • Вивчити питання щодо можливості відкриття на базі лікарні відділень гемодіалізу та нефрології
 • Продовжити роботу з централізованого забезпечення киснем усіх відділень лікарні
 • Провести технічне переоснащення клініко-діагностичної лабораторії з повною автоматизацією процесу гематологічних та біохімічних досліджень
 • Продовжити нарощування обсягів високотехнологічних методів обстеження і лікування хворих: кардіохірургічних, ультразвукової факоемульсифікації, трабектомії, лазерної офтальмохірургії та лазерної літотрипсії, ендоваскулярних, ендоскопічних, лапароскопічних, нейрохірургічних
 • Забезпечити ефективне, раціональне та економне використання наявних ресурсів лікарні
 • Забезпечити безумовне виконання показників роботи ліжкового фонду та доведених планових завдань
 • Забезпечити ефективне функціонування затвердженої у лікарні системи контролю якості лікувально-діагностичного процесу
 • Посилити особистий контроль та відповідальність на всіх рівнях за дотриманням санітарно-епідемічного режиму в усіх підрозділах лікарні;
 • Завідувачам відділеннями та структурними підрозділами проводити систематичну роботу щодо подальшого розвитку спеціалізованої медичної допомоги населенню (по виявленню і лікуванню захворювань, що визначають рівень загальної захворюваності, інвалідності та смертності в області).
 • Забезпечити чітку взаємодію та послідовність в роботі з районними лікувальними закладами області в проведенні виїзної планово-консультативної допомоги, відбору хворих на до обстеження і лікування в умовах обласної клінічної лікарні
 • Оптимально використовувати фахівцями лікарні можливостей ЗМІ для популяризації  сучасних методів діагностики та лікування
 • Продовжити роботу по створенню комфортних та безпечних умов для лікування хворих, поліпшення умов праці співробітників

 

Відповідно до вищевказаних завдань у лікарні проведено наступну роботу.

У складі лікарні 19 стаціонарних відділень, 11 із них -  відділення хірургічного профілю. В обласній консультативній поліклініці  (на 375 відвідувань на добу) ведеться прийом за 24 лікарняними спеціальностями. Параклінічні служби лікарні представленні Центром діагностики, лабораторією та іншими діагностичними підрозділами.                 

І Кадрова робота 

Станом на 01.01.2014 року закладі працює  1193 медпрацівників(1195 у 2013 році), з них -  223 лікарі, 462 середнього, 312 молодших медпрацівників та 196 іншого персоналу. На початок 2013 року у закладі працювало 218 лікарів, 466 середнього медперсоналу, що свідчить про стабільну кадрову ситуацію у закладі.

Питома вага лікарів, які мають кваліфікаційну категорію, дорівнює 93,8% (93,2% у 2013 році). У середнього медперсоналу цей показник – 94,7% (80,3% у 2013 році).

В таблиці приведено дані атестованості медперсоналу в розрізі кваліфікаційних категорій.

 

Працює на 01.01.2014р.
(осіб)

 

Із них атесто-вано

У тому числі:

на вишу категорію

%

на І катего-рію

%

на  ІІ катего-рію

%

Лікарі

(без нітернів)

222

220*

131

59,8

51

23,3

25

11,4

Медичні сестри

462

360

192

53,3

98

27,2

70

19,4

* з урахуванням лікарів-спеціалістів 

Вищу кваліфікаційну категорію мають 131 лікар – 59,8% від загальної кількості проатестованих лікарів, для середнього медперсоналу цей показник дорівнює 53,3%. Велика увага приділяється підвищенню кваліфікації  медичного персоналу. План підвищення  кваліфікації лікарів (ПАЦ, ТУ, спеціалізація, курси стажування та інформації) виконано на 117,8%. План атестації лікарів виконано стовідсотково. План підвищення кваліфікації середніх медпрацівників та атестації виконано на 139%.

 

ІІ. Показники роботи обласної консультативної поліклініки.

За 2013 рік лікарі-консультанти  прийняли 167188 пацієнтів, що на 2,2% менше порівняно з 2012 роком (170888 пацієнтів). Разом з тим, функцію лікарської посади в поліклініці перевиконано – 118,76% (118,5% в 2012р.).  

Із значним перевантаженням на консультативному прийомі працювали: гінекологи (143,15%), отоларинголог (148,2%), ревматолог (133,49%), офтальмолог (152,26%) та інші.

За направленнями лікарів-консультантів до стаціонарних відділень лікарні госпіталізовано 17,3 тис. хворих (10,37% від загальної кількості проконсультованих), що на рівні 2012 року.

Найбільша питома вага направлених на госпіталізацію хворих у лікарів: акушер-гінеколог (27,2%), травматолог (18,7%), офтальмолог (19,8%), гастроентеролог (18,7%).

У консультативній поліклініці на 38,4% збільшився показник – кількість відвідувань на 1 зайняту посаду лікаря (7861,1 проти 5676,9    в 2012 році, при показнику обласних лікарень України в 2012 р. 4338,8).

У загальній кількості проконсультованих хворих питома вага мешканців з районів області  склала 72,1% (66,3% у 2012 році). На 8% збільшилася кількість проконсультованих осіб, які користуються пільгами (26969 осіб проти 24832 в 2012 році), з яких інвалідів  та учасників війни – 3646, ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 838 осіб.

У 2013 році посилено матеріально-технічну базу рентгендіагностичного відділення лікарні - у хірургічному корпусі лікарні встановлено і введено в дію рентгенодіагностичний комплекс на 3 робочих місця. Кількість досліджень на 1 виписаного із стаціонару у 2013 році збільшилася на 12,5%  і склала 0,9 проти 0,8 в 2012 році. На 2,5% збільшилася кількість досліджень на 1 зайняту посаду лікаря-рентгенолога (5026 досліджень проти 4902 у 2012 році).

Питома вага патологій, виявлених при рентгендослідженнях, склала 78,7% проти 82,3% в 2012 році. 

На 136 одиниць збільшилася кількість здійснених МСКТ (11899). Питома вага виявлених патологій при дослідженнях склала 91,3% (93,4% у 2012 році).

У відділенні УЗД кількість обстежень на 100 відвідувань в поліклініці збільшилася і склала 46,5 проти 45,3 в 2012 році. У 2013 році у відділенні активізовано роботу з проведення допплерівського дослідження судин – здійснено 389 досліджень (102 в 2012 році). Лікарі відділення пройшли підготовку на навчальних базах інститутів та на робочих місцях – в діагностичному центрі  та у Херсонській міській клінічній лікарні.

Збільшилися обсяги нової методики - УЗД кістково-суглобової системи (виконано 1712 досліджень проти 1584 в 2012 році, зростання на                            132 дослідження).

В ендоскопічному відділенні виконано 11375 досліджень (+ 17 порівняно з 2012 роком). Збільшився показник кількості досліджень на                  100 відвідувань в поліклініці (4,2 проти 4,0 в 2012 році).

Клініко-діагностичною лабораторією лікарні виконано на 2,2% більше досліджень або на 18571 одиниць (837615 аналізів). Збільшилося число аналізів на 100 відвідувань в поліклініці (109,1 проти 100,2 в 2012р.). Також збільшилося число аналізів на 1 виписного із стаціонару (22,4 проти 21,7 в 2012р.).

У відділенні функціональної діагностики виконано на 974 дослідження більше, ніж у 2012р. (37121 проти 36147). Збільшився показник кількості досліджень на 100 відвідувань в поліклініці – 16,4 проти 16,1 в 2012р.

 

Створення та розвиток Центрів з надання спеціалізованої медичної допомоги – основний шлях підвищення її рівня

У складі лікарні працюють Обласний діагностичний центр та інші Центри з надання консультативної лікувально-діагностичної допомоги: 

 • центр моніторингу хірургічної патології щитовидної залози та наднирників;
 • мамологічний центр;
 • обласна медико-генетична консультація;
 • центр планування сім’ї  та репродукції людини;
 • проктологічний центр;
 • центр ендоскопічної хірургії хребта і суглобів;
 • центр полі травми;
 • центр інтервенційної радіології.
 • центр малоінвазивних урологічних втручань
 • центр мікрохірургії ока та лазерних технологій

 

ІІІ. Діяльність Центру діагностики.

У структурі Центру діагностики функціонують наступні підрозділи:

 • центр моніторингу хірургічної патології щитовидної залози та  наднирників (далі – ЦМХПШЗ);
 • мамологічний центр;
 • відділення ультразвукової діагностики;
 • рентгенодіагностичний кабінет;
 • кабінети функціональної діагностики;
 • ендоскопічний кабінет.

Центр діагностики укомплектовано сучасним обладнанням.

ЦМПЩЗ – виконано 12043 УЗД проти 11260 в 2012 році (зроблено на 763 досліджень більше). На 367 одиниць збільшилася кількість прицільних біопсій щитовидної залози (1879). Рак  щитовидної залози виявлено в                     111  випадках, що на рівні 2012 року. Питома виявленої патології при біопсії щитовидної залози -85,01% (86,5% у 2012р.).

Мамологічний центр у 2013році відвідало 16715пацієнток, що на 10% більше порівняно з 2012 роком. Фахівцями центру виявлено 5343 випадків патології (5162 випадок у 2012 році).

У відділенні УЗД у 2013 році виконано на 0,5% досліджень більше, ніж у 2012 році (146153 проти 145318). Продовжуються збільшуватися обсяги обстеження серцево-судинної системи (зростання практично  на 1,5 тис. досліджень – 14514).

В лабораторії ОМГК виконано 39770 досліджень, що на 14258 досліджень більше (або на 55%), ніж у 2012 році.

 

ІУ. Робота стаціонарних відділень 

Основні завдання стаціонарними відділеннями у 2013 році виконано, проліковано 24125 хворих проти 23854 у 2012 році (зростання на 271 хворого або на 1,1%). План роботи ліжка по лікарні виконано на 108,85% (108,68% у 2012 році). Ліжковий фонд протягом року не змінювався (575 ліжок).

Усі стаціонарні відділення план роботи ліжка виконали. Середня тривалість лікування хворих за рік склала 8,68 днів, що також краще показника за 2012 рік (8,77 днів) та значно краще показника діяльності обласних лікарень України за 2012 рік (10,62 днів). Показник тривалості лікування у більшості відділень відповідає плановим.

Досягнуто зменшення показника загальної летальності: 0,58% проти 0,69% в 2012 році.

З одужанням виписано 9644 хворих (9622 у 2012 році), з поліпшенням – 14157 проти 13857 хворих у 2012 році (зростання на 300 хворих або на 2,1%).

За основними показниками роботи ліжка заклад має найкращі показники порівняно із середньоукраїнськими показниками діяльності обласних лікарень (табл.).

 

Основні показники роботи ХОКЛ в 2011-2013 роках 
(порівняно з обласними лікарнями України)

Показник

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Україна

2012 рік

Робота ліжка

349,49

363,8

364,03

346,58

Оберт ліжка

39,69

41,49

41,96

32,65

Середня тривалість лікування

8,81

8,77

8,68

10,62

Загальна летальність

0,64

0,69

0,58

0,95

Післяопераційна летальність

0,42

0,46

0,54

0,75

Питома вага госпіталізованих сільських мешканців

66,8

66,4

65,86

38,2

 

Збережено пріоритетність надання допомоги сільському населенню області – питома вага сільських мешканців у структурі пролікованих хворих склала 65,86%, що на рівні 2012 року (в ендокринологічному відділенні навіть 81%). У стаціонарних відділеннях забезпечено 100% обстеження хворих на туберкульоз, сифіліс та онкозахворювання у жінок.

Досягнуто збільшення показника оперативної активності в ряді відділень: ортопедо-травматологічному (93,49% проти 92,39% у 2012 році), нейрохірургічному (65,72% проти 62,06% в 2012 році), урологічному (84,09% проти 80,38%).

Протягом року в лікарні виконано 14576 операцій, що на 400 більше, ніж у 2012 році. 

У лікарні здійснюється п’ята частина усіх оперативних втручань в області, що краще середньоукраїнського показника для обласних лікарень (табл.).

 

Питома вага ХОКЛ в загальній кількості операцій, 
здійснених в ЛПЗ області за період 2012-2013 років

Профіль операцій

Середньоукраїнський показник обласних лікарень в 2011 році (%)

ХОКЛ

2012 рік

(%)

ХОКЛ 2013 рік  (%)

всього операцій

У т.ч.

12,83

22,9 (макс. в Україні)

22.7

Операції на нервовій системі

50,4

73.8

77,1

Операції на ендокринній системі

39,88

97,8

98,1

Операції на органах зору

23.61

44,0

40,7

Операції на ЛОР-орагнах

16,0

22,7

22,4

Операції на судинах

49,4

51.6

50,8

Операції на органах черевної порожнини

11,47

16,5

15,9

Операції при непухлинних захворюваннях прямої кишки

26,15

22.3

21,7

Операції на нирках та сечоводах

35,79

57,2

59,7

Операції на передміхуровій залозі

28,3

47,6

50,0

Операції на кістково-м’язовій системі

11,9

27,2

24,0

Гінекологічні операції

6,1

15,4

14,7

Акушерські операції

4.72

15,4

15,4

Як бачимо з таблиці у 2013 році збільшилася питома вага оперативних втручань за профілями: нейрохірургія, судинна хірургія, урологія, операції на ендокринній системі.

Збільшенню кількості прооперованих хворих сприяло подальше впровадження нових технологій в діяльності відділень хірургічного профілю. Так, у 2013 році нейрохірургами та отоларингологами було запроваджено  методику трансфеноїдального видалення  аденоми гіпофізу.  В ортопедо-травматологічному відділенні запроваджено методику пролонгованої  анестезії методом катетеризації нервових сплетінь при контрактурах суглобів, використано  мініпластини при лікуванні переломів кісток кисті. В хірургічному відділенні виконано 14 холецистектомій однопортовим методом. Збільшилися  обсяги хірургічного лікування стріктур сечовини лазерним методом в урологічному відділенні. Взагалі по лікарні за 2013 рік було запроваджено 24 нові методики діагностики та лікування хворих, що у двічі більше, ніж у 2012 році.

Відсоток лапароскопічних, ендоскопічних і інших високотехнологічних оперативних втручань за підсумками роботи 2012-2013 років склав по відділенням:

 

Відділення

2012 рік (%)

2013 рік (%)

1

Офтальмологічне

(без амбулаторних операцій)

70,52

70,4

2

урологічне

53,76

65.3

3

нейрохірургічне

65,4

62,6

4

гінекологічне

57,26

57,1

5

серцево-судинної хірургії (без операцій на судинах кінцівок)

38,4

40,8

6

ортопедо-травматологічне

24,73

24,9

7

хірургічне

22,8

22,8

 

Нарощує обсяги оперативних втручань відділення серцево-судинної хірургії. У 2013 році у відділенні виконано 939 операцій проти 796 в 2012 році  (+133 операції). 

Так зокрема виконано операцій:

 

2012

2013

Кардіохірургічних

21

летальність 0,21%

20

Летальність 0%

з них:

 

 

- аорто коронарне шунтування

3

5

- протезування

18

15

Ендоваскулярна хірургія

120 - 0

150 - 0

Хірургія аорти та її гілок

152

летальність 6%

158

Летальність 2,5%

 

Як бачимо виконано 20 операцій на «відкритому серці» без летальних випадків! Знижено летальність при операціях на аорті та її гілках. 

На протязі року у відділенні виконано ряд унікальних операцій. Вдало виконано операцію підколінно-тібіального шунтування у хворого на тяжку форму цукрового діабету із судинними ураженнями. Раніше такі операції в області не виконувалися і хворі стояли перед невблаганним вироком – ампутація кінцівки. 

У минулому році хворому з гігантською аневризмою черевної аорти та раком тонкого кишковника двома операційними бригадами (кардіохірургів та проктологів) виконано складне симультантне оперативне втручання. Під час операції, яка тривала 8 годин, виконано протезування аорти та лівобічну геміколонектомію. Хворого, якому 78(!) років – виписано у задовільному стані!

У грудні 2013 року на базі відділення вперше в Херсонській області виконано стентування підключичної артерії. Розпочато оперативні втручання для створення судинного доступу для підключення штучної нирки з подальшим проведенням гемодіалізу. 

В ортопедо-травматологічному відділенні виконано 147 ендопротезувань проти 116 в 2012 році (+321 або 26%), здійснено 356 артроскопій (344 в 2012р.). У відділенні продовжується  новаторська робота та затверджуються нові методики лікування. У березні 2013 року у відділенні була зроблена унікальна для України операція. 

Разом з вже традиційною методикою блокуючого остеосинтезу була використана передова технологія світової медицини – був застосований стрижень, що розширюється: у місці зламу в кістковомозковий канал ввели металевий стрижень і спеціальним насосом роздули таким чином, що стрижень заповнив увесь канал, - і перелом був надійно зафіксований. Після декількох днів пацієнт почував себе добре і на третю добу зміг навантажувати кінцівку.

Наприкінці 2013 року було проведено дві перші операції за абсолютно новою технологією – ендопротезування кульшового суглобу з новою модифікацією, з так званою «подвійною парою тертя». 

У нейрохірургічному відділенні виконано 45 операцій з приводу пухлин головного мозку (43 в 2012 році). Продовжується розвиток запроваджених раніше технологій: виконано 8 шунтувань  аневризм головного мозку (8 операцій в 2012р.), кількість шунтуючих операцій збільшилася утричі (15 проти 5 в 2012р.), видалено 6 інсульт гематом (8 в 2012р.).  У відділенні виконано ряд принципово нових втручань  - транскутанна мініінвазивна стабілізація хребта спеціальними системами, виконано радіочастотну деструкцію медіальної гілочки міжхребцевого нерву при дегенеративній патології хребта. Виконувалися радіочастотні деструкції  трійчастого нерву при невралгія. Виконано ряд оперативних втручань з приводу пухлин головного мозку складних для доступу локалізацій (гіпофіз та ін.). Втілено метод біопсії гліом з високим ризиком оперативного втручання.

В офтальмологічному відділенні усі втручання виконуються на повністю атравматичних методиках. Протягом року виконано 1135 ультразвукових факоемульсифікацій при катарактах (1173 в 2012році).  Продовжуються застосування лазерних технологій при лікуванні діабетичної ретинопатії (353 операції).

Удвічі збільшено обсяги втручань в обласному центрі малоінвазивних урологічних технологій (160 лазерних літотрипсій проти 84 в 2012р.).

Виїзна планово-консультативна допомога, яка здійснюється фахівцями закладу, є однією із важливих складових наближення спеціалізованої медичної допомоги до сільського населення області. Виїздами охоплено усі райони області. При практично рівній кількості консультативних виїздів (650 проти 648 виїздів в 2012 році) збільшено на 1,4% (або на 203 особи) кількість проконсультованих хворих.

Запорукою ефективного використання ліжкового фонду, безпеки пацієнтів, іміджу лікарні є безумовне забезпечення якості лікувально-діагностичного процесу. У лікарні запроваджено систему дієвого контролю за цим напрямком. Забезпечено постійну діяльність клініко-експертної комісії лікарні. Питома вага патологоанатомічних розтинів складає 96,25%, Досягнуто зниження до 9,1% питомої ваги розбіжностей клінічних та патологоанатомічних діагнозів  (15,7% у 2012 році). Усі розбіжності не вплинули на перебіг захворювання. 

Посилено роботу із забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя у лікарні. У закладі затверджено схему управління санепідрежимом. Лікарня включилася до Всеукраїнського проекту, що реалізується Асоціацією «Служба Організації Інфекційного Контролю» з 2012 року. За підсумками 2013 року три відділення (хірургічне, щелепо-лицевої хірургії та централізований оперблок) отримали сертифікати  на почесне звання «Чиста лікарня  безпечна для пацієнтів» 

 

У лікарні забезпечено ефективну роботу приймальної громадян з метою поліпшення реалізації конституційного права громадян на звернення. В адміністративному корпусі розміщено графік прийому громадян керівним складом лікарні. Порівняно з 2012 роком у  2013 році зареєстровано зменшення кількості звернень громадян -  надійшло всього 78 звернень проти 99 у 2012 році (зменшення на 21 звернення або 21.3%). Усі звернення розглянуто у передбачений законом термін. Адміністрацією лікарні вжито усіх заходів щодо позитивного вирішення проблемних питань, порушених у зверненнях – першочергове та безоплатне обстеження, допомога у медикаментах, тощо.

Сьогодні лікарня – це сучасний заклад, який надає широкий спектр спеціалізованої, висококваліфікованої  медичної допомоги населенню області, головна база підвищення кваліфікації медичних кадрів.

Головний напрямок роботи лікарні полягає у підвищенні якості спеціалізованої медичної допомоги на основі впровадження сучасних медичних технологій та їх оновлення, системного контролю за дотриманням стандартів.

 

Завдання колективу Херсонської обласної клінічної лікарні 
на 2014 рік

1.Визначити пріоритетним завданням  - підтвердження лікарнею вищої акредитаційної категорії 

1.1.Отримання міжнародного сертифікату стандарту якості ISO 9001

2.Відкриття і забезпечення сталої роботи обласного Центру нефрології, гемодіалізу та перинетонеального діалізу (з  філією в Каховській центральній районній лікарні).

3.Продовження заходів з відкриття на акушерського відділення обласного перинатального центру  третинного рівня.

4.Визначити пріоритетними напрямками в розвитку лікувально-діагностичної бази лікарня для запровадження сучасних медичних технологій – придбання ангіографу.

5.Продовжити нарощування обсягів високотехнологічних методів діагностики і лікування хворих

За рахунок подальшого  розвитку напрямів: 

кардіохірургічного, лазерної офтальмохірургії, лазерної урології, збільшення ендоваскулярних, ендоскопічних, лапароскопічних (одно портових) та нейрохірургічних втручань. 

За рахунок впровадження:

 •  лазерної венектомії у відділенні серцево-судинної хірургії;
 •  лазерної вапоризації дисків;
 •  методу цифрової обробки рентгенологічних досліджень з метою оперативного доступу фахівців лікарні до результатів досліджень та можливості їх дистанційного консультування.
 •  комп’ютеризації в клініко-діагностичній лабораторії  автоматичних аналізаторів і забезпечити отримання структурними підрозділами лікарні стандартизованих автоматично-оброблених результатів обстежень.
 •  якісно нового підходу до роботи сайту лікарні, як цілодобового каналу надання інформації щодо новітніх технологій лікарні.

6.Забезпечити ефективне раціональне та економічне використання наявних ресурсів лікарні.

7.Забезпечити безумовне виконання показників роботи ліжкового фонду та доведених  планових завдань.

8.Забезпечити ефективне функціонування затверджених у лікарні системи контролю якості лікувально-діагностичного процесу шляхом:

 • виконання затверджених локальних клінічних протоколів;
 • системної роботи клініко-експертної, лікувально-консультативної комісій, комісії з інфекційного контролю;
 • високої питомої ваги патологоанатомічних досліджень;
 • мінімізації питомої ваги розбіжностей клінічних та патологоанатомічних досліджень.

9.Продовжити роботи з покращення фасадів корпусів лікарні.

10.Забезпечити отримання усіма структурними підрозділами лікарні сертифікату «Лікарня-безпечна для пацієнтів».

11. Продовжити створення умов для безпечної та комфортної праці для співробітників лікарні.

12. Організувати ефективну роботу по виготовленню друкованої та рекламної продукції на новому поліграфічному обладнанні лікарні.

13.Забезпечити яскраве проведення святкових заходів до:

13.1 «70-річчя Херсонщини»

13.2 «195-річчя Херсонської обласної клінічної лікарні».

14. Максимально використовувати фахівцями лікарні можливості ЗМІ для популяризації серед населення області найсучасних методів обстеження та лікування, які здійснюються у лікарні.

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргметодвідділ 49 00 55             

 

Теги: