телефони лікарні та обласної консультативної поліклініки

Телефон для довідок

(0552) 42-21-25

Реєстратура поліклініки

(0552) 49-92-43

Mobile menu

Доводимо до відома! З 01.04.2020р. КНП "ХОКЛ" ХОР працює по п'ятиденному робочому графіку з двома вихідними: субота і неділя!

Діяльність закладу у 2014 році була спрямована на виконання наступних завдань, затверджених рішенням підсумкової медичної ради лікарні від 24.02.2014 №3

1.     Визначити пріоритетним завданням  - підтвердження лікарнею вищої акредитаційної категорії

1.1.  Отримання міжнародного сертифікату стандарту якості ISO 9001

2.     Відкриття і забезпечення сталої роботи обласного Центру нефрології, гемодіалізу та перинетонеального діалізу (з  філією в Каховській центральній районній лікарні).

3.     Продовжити нарощування обсягів високотехнологічних методів діагностики і лікування хворих

 

За рахунок подальшого  розвитку напрямів:

кардіохірургічного, лазерної офтальмохірургії, лазерної урології, збільшення ендоваскулярних, ендоскопічних, лапароскопічних (одно портових) та нейрохірургічних втручань.

За рахунок впровадження:

- лазерної венектомії у відділенні серцево-судинної хірургії;

- лазерної вапоризації дисків;

- методу цифрової обробки рентгенологічних досліджень з метою оперативного доступу фахівців лікарні до результатів досліджень та можливості їх дистанційного консультування.

- комп’ютеризації в клініко-діагностичній лабораторії  автоматичних аналізаторів і забезпечити отримання структурними підрозділами лікарні стандартизованих автоматично-оброблених результатів обстежень.

- якісно нового підходу до роботи сайту лікарні, як цілодобового каналу надання інформації щодо новітніх технологій лікарні.

4.     Забезпечити ефективне раціональне та економічне використання наявних ресурсів лікарні.

5.     Забезпечити безумовне виконання показників роботи ліжкового фонду та доведених  планових завдань.

6.     Забезпечити ефективне функціонування затверджених у лікарні системи контролю якості лікувально-діагностичного процесу шляхом:

-         виконання затверджених локальних клінічних протоколів;

-         системної роботи клініко-експертної, лікувально-консультативної комісій, комісії з інфекційного контролю;

-         >високої питомої ваги патологоанатомічних досліджень;

-         мінімізації питомої ваги розбіжностей клінічних та патологоанатомічних досліджень.

7.     Продовжити роботи з покращення фасадів корпусів лікарні.

8.    Забезпечити отримання усіма структурними підрозділами лікарні сертифікату «Лікарня-безпечна для пацієнтів».

9.     Продовжити створення умов для безпечної та комфортної праці для співробітників лікарні.

10.          Організувати ефективну роботу по виготовленню друкованої та рекламної продукції на новому поліграфічному обладнанні лікарні.

11.           Забезпечити проведення святкових заходів до 70-річчя Херсонщини.

12. Максимально використовувати фахівцями лікарні можливості ЗМІ для популяризації серед населення області найсучасних методів обстеження та лікування, які здійснюються у лікарні.

 

        

1.     У складі лікарні 19 стаціонарних відділень, 11 з них – відділення хірургічного профілю. У лікарні розгорнуто 575 ліжок, з яких 335 (або 59%) – ліжка хірургічного профілю. В обласній консультативній поліклініці (на 375 відвідувань на добу)  ведеться прийом за 24 лікарняними спеціальностями. Параклінічні служби лікарні представленні Центром діагностики, лабораторією та іншими діагностичними підрозділами.                

 

Здійснюється постійна робота щодо зміцнення кадрового потенціалу лікарні, підвищення кваліфікації співробітників.

Станом на 01.01.2015 року закладі працює 1175 медпрацівників, з них -  226 лікарів, 450 середнього, 302 молодших медпрацівників та 197 іншого персоналу. На початок 2014 року у закладі працювало 230 лікарів, 461 -  середнього медперсоналу, що свідчить про стабільну кадрову ситуацію у закладі.

Питома вага лікарів, які мають кваліфікаційну категорію, дорівнює 89,3%. У середнього медперсоналу цей показник – 81,3%.

         В таблиці приведено дані атестованості медперсоналу в розрізі кваліфікаційних категорій.

 

Працює на 01.01.2015р.

(осіб)

Із них атесто-вано

У тому числі:

на вишу категорію

%

на І катего-рію

%

на  ІІ катего-рію

%

Лікарі

(без інтернів)

225

201

126

62,7

48

22,9

27

13,4

Медичні сестри

454

369

218

59

76

20,6

75

20,3

 

         Вищу атестаційну категорію мають 126 лікарів – 62,7% від загальної кількості проатестованих лікарів, для середнього медперсоналу цей показник дорівнює 59%. Велика увага приділяється підвищенню кваліфікації  медичного персоналу. План підвищення  кваліфікації лікарів (ПАЦ, ТУ, спеціалізація, курси стажування та інформації) виконано на 117%. План атестації лікарів виконано стовідсотково. План підвищення кваліфікації середніх медпрацівників та атестації виконано на 143%.

         У 2014 році відбулися зміни у структурі лікарні.

З 01 березня 2014 року на базі Херсонської обласної клінічної лікарні розпочав свою роботу обласний центр нефрології, гемодіалізу та перитонеального діалізу (з філією в Каховській центральній районній лікарні).

У центрі встановлено 10 сучасних діалізних машин італійських фірм-виробників (також придбано ще 2 запасні апарати). Центр повністю забезпечено розхідними матеріалами та ліками. Це надало можливість безперешкодно взяти на діаліз усіх хворих, які до цього перебували на лікуванні у відділені діалізу обласного госпіталю інвалідів та ветеранів війни.

Технічний парк Центру устаткований найсучасними моделями для очистки води і приготування концентратів. Для пацієнтів зроблено комфортну кімнату відпочинку, яку облаштовано зручними меблями та телевізором. Оперативні втручання для підготовки хворих до діалізу виконують серцево-судинні хірурги лікарні.

Усі хворі отримують лікування  у Центрі та філії безкоштовно!

У 2014 році, з ініціативи керівництва обласної клінічної лікарні  розширено лікувальні можливості Каховської філії центру, де встановлено шостий діалізний апарат. Це надало можливість надавати допомогу 24 хворим на ниркову недостатність (до цього на 5 апаратах у філії діаліз могли отримувати  лише                   20 хворих).  Адміністрація обласної клінічної лікарні вжила вичерпних заходів і у стислий термін філія отримала ліцензію МОЗ України на впровадження медичної практики. Для спрощення передачі виробничої інформації Каховську філію забезпечено комп’ютерною технікою та інтернетним зв’язком.

У 2014 році у Центрі отримувало лікування 120 хворих (з них  77 отримували  діаліз у самому центрі, 19 хворих знаходилися на перитонеальному діалізу та  24 хворих отримували лікування у Каховській філії центру). У 2014 році на діаліз було взято 49 нових пацієнтів.

За підсумками 2014 року у Центрі виконано 30086 діалізів, з них –  18510 перитонеальних діалізів. Число діалізів на 1 апарат склало 1880,4, що у               2,6 разів перевищує  середньоукраїнський показник 2013 року (713,9), число діалізів на1 хворого склало 257,2, що також удвічі більше середньо українського показника (120,7).

Дана статистика підтверджує ефективність діяльності нового структурного підрозділу на базі обласної клінічної лікарні.

 

Відповідно до наказу Департаменту охорони здоров’я  ОДА від 05.12.2014 №606 «Про впровадження наказу МОЗ України від 01.10.2013 року №845» зі   складу лікарні було вилучено мамологічний центр.

 

2. Забезпечено безумовне виконання показників роботи ліжкового фонду та доведених  планових завдань.

За підсумками 2014 року план роботи ліжка у лікарні виконано на 106,44% (у 2013 році  108,85%). Не виконало план роботи ліжка лише хірургічне відділення (94,95%).

Із стаціонарних відділень лікарні вибуло на 2,4% (або на 676 хворих) менше, ніж у 2013 році (23549 хворих проти 24125  у  2013 році). Якість лікування хворих висока: з одужанням виписано 39,8% хворих (39,9% у 2013 році), з поліпшенням -58,6% (у 2013 році – 58,6%). Померло  127 хворих (проти       140 у 2013 році).

У 2014 році у лікарні проліковано 21,4 % від загальної кількості хворих, отримавших стаціонарне лікування  в ЛПУ районів області.

Запровадження сучасних технологій діагностики і лікування дозволило скоротити середнє перебування хворого до 8,65 днів (8,6 днів у 2013 році), при затвердженому нормативі 9,0 днів. Показник є кращим порівняно із середньо українським показником тривалості лікування для обласних лікарень (10,42 днів у 2013 році).

Досягнуто стабільного показника летальності (0,54% проти 0,58% у 2013 році). Показник лікарні удвічі краще середньоукраїнського показника (1,01% у 2013 році).        

У 2014 році у лікарні виконано 12892 операції, що на 3.4% менше порівняно з 2013 роком (13336 операцій). Разом з цим, у лікарні виконано 32% від загальної кількості операцій, зроблених  в ЛПУ районів області.

У 2014 році показник хірургічної активності в лікарні збільшився на 0,5% і склав 80,43% (79,92% у 2013 році).

Порівняно з 2013 роком збільшилася хірургічна активність у відділеннях:

- ССХ:

94,75% проти 93,14% у 2013 році (+1,61%)

- опіковому:

77,82% проти 73,58% (+4,24%)

- урології:

85,71% проти 84,09% (+1,62%)

- ортопедії:

94,31% проти 93,49% (+ 0,82%)

- хірургії:

94,24% проти 93,75% (+ 0,49%).

Досягнуто зменшення показника післяопераційної летальності, який склав 0,49% проти 0,54% у 2013 році (середньо український показник 0,78%).

Удвічі зменшилася післяопераційна летальність у відділенні серцево-судинної хірургії  (0,32% проти 0,63% у 2013 році, середньоукраїнський показник складає 1,42%), не допущено жодного випадку летальності при операціях на                  серці. На 2,2% знижено післяопераційну летальність у нейрохірургічному відділенні (3,69% проти 5,42 у 2013 році, середньоукраїнський показник – 5,78%).

 

Збережено пріоритетність надання медичної допомоги мешканцям районів області, їх питома вага у структурі пролікованих хворих склала 66,2% проти 65,74% у 2013 році (+ 0,38%). У ряді відділень цей показник значно більше: ендокринологія  - 82%, ревмокардіологія – 76,9%, офтальмологія – 75%, відділення патології вагітних – 74%, гастроентерологія  - 71,5%, отоларингологія – 73,4%, урологія – 71%.

Вже стала традиційною планово-консультативна допомога, яка здійснюється фахівцями лікарні. Виїздами консультативних бригад висококваліфікованих фахівців усіх спеціальностей лікарні охоплено усі райони області. У 2014 році фахівцями обласної клінічної лікарні було виконано                    652 планові консультативні виїзди (у 2013 році – 650 виїздів). Разом з тим, незважаючи на практично рівну кількість виїздів, у 2014 році було проконсультовано на 10,4% або на 1,5 тисячі пацієнтів більше  (15890 пацієнтів проти 14367 у 2013 році).

Здійснюються не лише консультації, але і обстеження пацієнтів.  У 2014 році на 40,8% збільшилася кількість досліджень, виконаних фахівцями на виїзді (2909 досліджень проти 2066 у 2013 році). На 34% збільшилася кількість досліджень, виконаних лікарями УЗД обласної консультативної поліклініки              (2011 дослідження проти 1483 у 2013 році). У 2,4 рази більше виконали досліджень лікарі-ендоскопісти (491 дослідження проти 206 у 2013 році). Фахівці виїздили до районів з власною апаратурою.

Обласними офтальмологами на місцевих лікувальних базах виконано  104 планових операцій (90 у 2013 році).

У 2014 році вжити заходів щодо наближення спеціалізованої медичної допомоги безпосередньо до сільських мешканців і здійснено планові виїзди до медичних закладів первинного рівня багатонаселених пунктів. Були здійснені консультативні виїзди до сільських лікарських амбулаторій (амбулаторій ЗПСМ) районів: Білозерського, В.Лепетиського, Каланчацького, Бериславського, Чаплинського, Каховського, Цюрупинського, Скадовського районів. У Білозерському районі протягом року регулярними виїздами були охоплені сільські лікарські амбулаторії - Станиславська, Киселівська, Дар’ївська, Чорнобаївська, Музиківська, Радземля).

У 2014 році до медичних закладів цих районів було здійснено     59 виїздів фахівців різних профілів (насамперед – офтальмологів, невропатологів, гінекологів, ендокринологів, гастроентерологів разом з лікарями УЗД). Було проконсультовано 1565 пацієнтів.        

Взагалі завдяки поліпшенню  організації виїзної роботи, у 2014 році фахівцями обласної клінічно лікарні було проконсультовано 9042 сільських мешканця проти 7387 у 2013 році (збільшення на 1655 хворих або на 22,4%).

Питома вага проконсультованих сільських мешканців від загальної кількості склала 56,9% проти 51,42% в 2013 році.

 

У 2014 році у лікарні проведено ретельну роботу щодо впровадження нових технологій в практику закладу. Було впроваджено 25 нових лікувально-діагностичних методик.

Так зокрема, у відділенні серцево-судинної хірургії було запроваджено найсучасну методику мініінвазивного хірургічного лікування варикозної хвороби судин – лазерну венектомію (виконано 292 операцій). У відділенні продовжуються операції на «відкритому серці», фахівцями відділення самостійно виконано 21 операція на серці, з них – 8 аорто-коронарних шунтувань. Не допущено жодного випадку летальності у прооперованих хворих. Для хворих, які потребують діалізу, серцево-судинними хірургами опановано накладення артеріо-венозних фістул, хірургами – фістул для перитонеального діалізу.

Продовжується розвиток мініінвазивної лапароскопічної хірургії. У хірургічному відділенні методом однопортової лапароскопії виконано 13 операцій. Запроваджено методики лапароскопічних операцій при пахових грижах та грижах стравохідного отвору діафрагми (виконано 3 операції). Опановано аргоноплазмену коагуляцію при пораненнях паренхіматозних органів. Придбано ультразвуковий дісектор, що  дозволило виконувати мало травматичне та безкровне розділення тканин при операціях. Виконано 2 відеоендоскопічні операції при колоректальному раці, методика дозволила значно скоротити  тривалість операції та виписку пацієнтів на 5-7 добу після втручання.

В урологічному відділенні виконано лапароскопічну операцію при пухлині нирки. У Центрі малоінвазивних урологічних втручань запроваджено абсолютний метод лікування сечокам’яної хвороби -  перкутанна (черезшкірна) нефролітотомія. Ефективність методу досягає 98% (при каменях нижньої чашечки і  лоханки, кораловидних каменях - 90%).   

У відділенні ортопедії-травматології введено в експлуатацію мобільну рентген-установку арочного типу і вже 85% операцій було виконано під інтраопераційним рентген-контролем – обов’язковою умовою якісного оперативного втручання.

Розширюються обсяги запровадження новітньої технології встановлення ендопротезу з «двійним паратертям» (виконано 10 операцій проти 2 у 2013 році). Запроваджено методи металоостеосінтезу п’яткової кістки   (76 операцій), дрібних кісток стоп та кистів (13 операцій), променевої кістки малоінвазивними пластинками (17 операцій), використовуються  нові металоконструкції в лікуванні хворих з переломами наколінника  (9 операцій).

Нейрохірургами разом з отоларингологами запроваджено мініінвазивну методику трансназальної гіпофізектомії при пухлинах гіпофізу (виконано   2 операції).

Також нейрохірургами запроваджено лазерну технологію вапоризації дисків хребта при остеохондрозі. Продовжується використання радіочастотної денервації у хворих з вертеброгенним больовим синдромом.

В акушерському відділенні для зменшення обсягів інтраопераційних крововтрат  запроваджено методику аргоно-плазменої коагуляції тканин, який забезпечую надійний гемостаз та має антисептичну дію (виконано 5 операцій). Запроваджено методики органозберігаючих операцій при гіпотонічних кровотечах: балонну тампонаду (45 операцій) та хірургічну  деваскуляризацію матки (2 операції). Для проведення тривалих інфузій новонародженим запроваджено встановлення внутрисудинних ліній (31 випадок).

В отоларингологічному відділенні запроваджено методики мікрогайморотомії, ендоскопічної сфенотомії та відкритої  ринопластики.

У лікарні продовжується робота щодо збільшення обсягів високотехнологічних втручань.

 

2013

2014

Ортопедія

 

 

- артроскопій

356

411 (+55)

- ендоскопічних на хребті

18

19

- ендопротезувань суглобів

147

157 (+10)

Нейрохірургії

 

 

- видалення пухлин мозку

45

48

-  шунтуючі     операції

15

14

видалення інсульт-гематом

6

10

- кліпування аневризм

8

13

- встановлення стабілізуючих  систем

6

9 (+3)

трансаназальне видалення пухлин гіпофізу

1

2

радіочастотна деструкція

1

6 (+5)

- лазерна вапоризація дисків хребта

 

3

Офтальмологія

 

 

- лазерні операції

353

386 (+33)

- УЗ ФЕК

1135

1004

Урологія

 

 

- ендоскопічні операції

471

548 (+77)

- контактні лазерні літотрипсії

160

126

Гінекологія

 

 

- гістероскопій

500

547 (+47)

ССХ

 

 

- операцій на серці,  них:

20

21

- аорто коронарне шунтування

4

8 (+4)

- лазерні венектомії

4

292

- емболтромбектомія з артерій

18

20

 

Вжито заходів щодо зміцнення лікувально-діагностичної бази закладу. Придбано медичний інструментарій для акушерського, нейрохірургічного, хірургічного відділень. Для централізованого оперблока придбано електрохірургічний інструментарцій. У відділенні ортопедії та травматології придбано шейверну систему «Страйкер», новий інструментарій для артроскопічних операцій. В опіковому відділенні встановлено нові функціональні ліжка. Закінчено ремонт фасаду ревмокардіологічного корпусу, виконуються роботи з ремонту фасаду терапевтичного корпусу та  в акушерському відділенні.

 

Як позитив в роботі усіх відділень закладу, та  виконання заходів державних та регіональних програм, слід відзначити практично 100% обстеження хворих на туберкульоз, сифіліс та онкозахворювання статевих органів у жінок.

 

3. Робота обласної консультативної поліклініки та діагностичних підрозділів

До фахівців обласної консультативної поліклініки було здійснено  168452 відвідування, що на 0,5% менше порівняно з 2013 роком  (167188 відвідувань). Проте це пояснюється збільшенням практично на 10% кількості хворих проконсультованих на планових виїздах. Із загальної кількості відвідувань поліклініки - 72,9% - відвідування мешканців районів області, у т.ч. -39,6% - це сільські мешканці  (у 2013 році 72,7 та 39,3% відповідно).

 

 

Кількість виконаних УЗД у відділенні збільшилася на 8,3% або на   8025 досліджень (105158 дослідження проти 97133 у 2013 році).

Кількість УЗД серцево-судинної системи збільшилася на 35,8% і склало 15265 досліджень проти 11233 у 2013 році.

Більш ніж удвічі збільшилася кількість допплерівських досліджень периферійних судин (899 проти 389 у 2013 році).

Помірно зменшилася кількість пункцій них біопсій під УЗ – контролем (236 пункцій проти 249 у 2013 році).

Показники роботи відділення кращі середньо українських показників:

кількість обстежень на 1 діючий апарат  - 17526,3 проти 8104 по Україні (більше у 2.2 разів);

кількість обстежень на 1 посаду лікаря – 15022,6 проти 8750 по Україні (більше у 1.7 разів).

 

 

Для ендоскопічного відділення у 2014 році придбано новий бронхоскоп та літотріптер для механічної літотрипсії при холедохолітіазі.

Кількість ендоскопічних досліджень виконаних у 2014 році, збільшилися на 3,8% (11811 досліджень проти 11375 у 2013 році).

Кількість виконаних ендоскопічних операцій збільшилася на 24,9%     (436 операцій проти 349 у 2013 році).

У структурі виконаних досліджень:

- збільшилася кількість колоноскопій на 12% (2211 досліджень проти 1974 у 2013 році);

-  кількість виконаних дуоденоскопій збільшилася практично удвічі (1086 проти 532 у 2013 році).

Кількість досліджень, порівняно з середньоукраїнським показником за  2013 рік, більші:

на 1 діючий апарат – у 2,4 рази (2362,2  проти 965 по Україні);

на 1 займану посаду – у 1,4 рази або на 43,8% (2779,1 проти 1932 по Україні).

 

 

Кількість виконаних досліджень збільшилася на 2,2% (37490 досліджень проти 37121 у 2013 році).

У структурі виконаних досліджень досягнуто збільшення:

велоергометрій:  утричі (353 проти 111 в 2013 році);

спірографій :      + 13,3% (6590 проти 5817 у 2013 році);

РЕГ:                  + 5,1% (2734 проти 2601 у 2013 році);

ЕхоЕГ:              + 2,5% (2618 проти 2554 у 2013 році).

Збільшилася кількість Холтерівських досліджень (ЕКГ та  артеріального тиску) на 42,2% (728 досліджень проти 512 у 2013 році).

Збільшилася на 25% кількість досліджень, виконаних на апараті «Merlin»  (169 проти 135 у 2013 році).

Показник охоплення обстеженням амбулаторних хворих склав 16,8 на 100 відвідувань у поліклініці, що на 14,8% краще середньо українського показника (11,31 на 100 відвідувань).

 

 

Кількість виконаних рентгенологічних досліджень зменшилася на 3,8% (44542 дослідження проти 46292 у 2013 році). Проте кількість досліджень, виконаних безпосередньо за направленням фахівців лікарні, зменшилося лише на 0,6% (38461 проти 38678 у 2013 році). Тобто протягом року у відділенні виконується порядку 6-8 тис. досліджень хворим за направленнями з інших закладів.

Показники роботи відділення перевищують середньоукраїнський показник 2013 року:

-         Кількість досліджень на 1 діючий апарат  - 3181,6 проти 2860 по Україні (перевищення на 11,2%);

-         Кількість досліджень на 1 зайняту посаду – 6363,1 проти 3467 по Україні  (перевищення в 1,8 разів).

Наприкінці 2014 року відділення оснащено відцифровником рентгенівського зображення, що надає можливість заощаджувати кошти на придбання рентгенівської плівки.

 

Кількість виконаних досліджень збільшилася на 1,3%  (865098  проти 837615 в 2013 році).

Наприкінці 2014 року для лабораторії було придбано найсучасний чотирьох-канальний аналізатор-коагулометр TS-4000 (виробник «HTI» США).

 З 01 липня 2014 року в роботу лабораторного відділення запроваджено лабораторну  інформаційну систему «Доктор Елекс». Завдяки стандартизації даних в лабораторній інформаційній системі (далі – ЛІС) з’являється можливість відслідкувати увесь цикл проходження лабораторного дослідження: від моменту доставки біоматеріалу до лабораторії  - і до видачі результату дослідження. Також система надає можливість передавати результати дослідження на електронну пошту відділення та лікаря, який призначав це дослідження і створити електронний  архів досліджень. До ЛІС підключено гематологічний та біохімічний відділи лабораторного відділення.

  ЛІС на сьогодні надала можливість мінімізувати кількість похибок та ризик  втрати даних за рахунок впливу «людського фактору», і оперативно отримувати  результати досліджень лікарями-клініцистами (навіть на відстані – з планшету, мобільного телефону тощо).

 

 

Кількість виконаних у Центрі ультразвукових досліджень збільшилася на 1,6%    (12246 досліджень проти 12043 у 2013 році).

Кількість виконаних прицільних біопсій  ЩЗ залишилися без змін   (1879 біопсій, як і у 2013 році).

Кількість виявлених раків ЩЗ помірно (-7,3%) зменшилася: 103 випадки проти 111 у 2013 році, а кількість виявлених вузлових зобів – збільшилася на 5,9% (893 випадки проти 843 у 2013 році).

 

 

Кількість відвідувань до Центру у 2014 році збільшилася на 17,2% та склала 24639 відвідувань проти 21018 у 2013 році. Із загальної кількості відвідувань (13593 особи або 55,1%)  - це мешканці області, у 2013 році цей показник склав 53,9%.

Збільшення відбулося насамперед за рахунок відвідувань з приводу захворювань жіночих статевих органів (+14%): 14794 відвідування проти   12970 у 2013 році. Також на 19% збільшилася кількість відвідувань з приводу преконцепції (5059 проти 4238 у 2013 році).

Кількість хворих, пролікованих у денному стаціонарі Центру, залишилися практично  без змін (368 хворих проти  365 у 2013 році). Кількість виконаних біопсій (346) та застосувань радіохвильової хірургії (524) залишилися практично  на рівні 2013 року (343 та 522 випадки відповідно).

 

 

         4. Запорукою ефективного використання ліжкового фонду, безпеки пацієнтів, іміджу лікарні є безумовне забезпечення якості лікувально-діагностичного процесу. У лікарні запроваджено систему дієвого контролю за цим напрямком. У лікарні затверджено локальні протоколи медичної допомоги за усіма основними нозологіями. Забезпечено постійну діяльність  комісії з контролю діагностично-лікувальної роботи стаціонарних відділень. Відповідно до наказу МОЗ України 20.12.2013 р. № 1116 «Зміни до Положення про Головної акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 14 березня  2011 року № 142»  вжито заходів щодо впровадження у лікарні вимог стандарту ДСТУ ISO 9001.                   

За підсумками проведеної роботи лікарня отримала «Сертифікат відповідності на систему управління якістю» (серія АА №000310).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997р. № 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я", на виконання відповідного наказу МОЗ України від 30.07.2014р.№ 101-Адм у серпні 2014 року комісією МОЗ України проведено експертизу відповідності стандартам державної акредитації Херсонської обласної клінічної лікарні. За підсумками перевірки Головною акредитаційною комісією МОЗ України підтверджено вищу категорію Херсонській обласній клінічній лікарні та гарантію високої професійної діяльності закладу.

 

Лікарня приймає активну участь у  Всеукраїнському проекті «Чиста лікарня безпечна для пацієнта», який запроваджено Асоціацією «Служба Організації Інфекційного Контролю».  Проект орієнтований на створення комфортних та безпечних умов для пацієнтів під час їх перебування у медичному закладі, піднесення системи гігієни усіх медичних закладів на європейський рівень.

Насьогодні 18 структурних підрозділів Херсонської обласної клінічної лікарні отримали сертифікат «Лікарня - безпечна для пацієнтів».

 

У лікарні забезпечено ефективну роботу приймальної громадян з метою поліпшення реалізації конституційного права громадян на звернення. В адміністративному корпусі розміщено графік прийому громадян керівним складом лікарні. У 2014 році на адресу лікарні надійшло  81  звернення громадян, що на 3,8% більше, порівняно з 2013 роком (78 звернень). Переважна кількість звернень стосувалася надання допомоги у пільговому лікуванні та обстеженні в умовах лікарні (49,3% звернень проти 47,4%).

У 2014 році абсолютна кількість скарг за фактом наданої у лікарні допомоги залишилася на рівні 2013 року (13 проти 13). Проте при розгляді скарг не виявлено фактів неякісно наданої у структурних підрозділах лікарні медичної допомоги.

Адміністрацією лікарні вжито усіх заходів щодо позитивного вирішення проблемних питань, порушених у зверненнях.

         Приємним фактом у поточному році стали подяки колективам опікового відділення  та ревмокардіології і УЗД Центру діагностики.

 

5. Участь лікарні у громадській, навчальній та просвітницькій діяльності

 

Фахівцями лікарні у поточному році організовано і проведено заходи:

1. Обласну лікарську конференцію «До 70-річчя Херсонщини» -   20 березня;

2. Міжобласний семінар «Організація надання медичної допомоги постраждалим з політравмою та вогнепальними пораненнями» - 20 червня.

         Використовуються можливості телемедицини у дистанційному навчанні лікарів – проводяться науково-практичні семінари у дистанційному режимі у форматі телемосту:

-         13 травня «Здоров’я матері, плоду і новонароджених в Україні»  для лікарів акушер-гінекологів, лікарів-неонатологів, лікарів-загальної практики лікувальних закладів області;

-        19 травня  -  «Репродуктивне здоров’я жінки» для лікарів акушер-гінекологів області.

Семінари і конференції проводили найдосвідчені фахівці та науковці України.

05 грудня 2014 року на базі Херсонської обласної клінічної лікарні було організовано і вперше проведено он-лайн відеоконференцію, присвячену актуальним питанням хірургічної тактики та анестезіологічного забезпечення при найбільш поширених нейрохірургічних операціях.

«Телеміст» зв’язав Херсонську обласну клінічну лікарню та Київський інститут нейрохірургії (за участю завідувача кафедрою нейрохірургії НМАПО, член-кореспондента НАМПУ, професора Миколи Єфремовича Поліщука).

 

Одним з важливих напрямів роботи лікарні є популяризація сучасних методів діагностики і лікування, висвітлення актуальних питань у галузі охорони здоров’я серед населення області.

З цією метою фахівцями лікарні у 2014 році здійснено:

-  85  виступів на телебаченні (76 у 2013 році);

 - 32  виступів на радіо (33 у 2013 році);

- 61  публікації у пресі та медичних сайтах (54 у 2013 році).

Оновлено сайт лікарні і забезпечено цілодобове надання інформації  населенню щодо новітніх технологій лікарні, актуальних питань галузі охорони здоров’я.

 

Основними завданнями колективу  лікарні на 2015 рік визначено:

1. Зберегти обсяги  наданої високоспеціалізованої медичної допомоги сільському та міському населенню 

2. Ефективно і економно витрачати всі існуючі ресурси лікувального закладу,    в т. ч. – енергозабезпечення

3. Забезпечити безумовне виконання показників роботи ліжкового фонду і затверджених планових завдань

4. Забезпечити високий рівень проходження атестації клініко-діагностичної лабораторії лікарні

5. Отримати ліцензію на діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

6. Забезпечити ефективну роботу всього наявного високотехнологічного обладнання та діагностичної апаратури

7. Впровадити в роботу урологічного відділення методику плазмової вапоризації передміхурової залози

8. Модернізувати роботу відділення серцево-судинної хірургії за рахунок придбання ангіографа

9. Забезпечити розвиток діагностичних служб лікарні:

- ендоскопічного відділення;

- відділень ультразвукової діагностики;

- рентгендиагностического відділення;

- відділення функціональної діагностики

у відповідності з вимогами третинного рівня медичної допомоги

10. Третинний рівень медичної допомоги - це її висока якість за рахунок:

- безумовного виконання затверджених локальних клінічних протоколів і їх систематичне вдосконалення;

- ефективного функціонування системи контролю якості лікувально-діагностичного процесу;

- системної роботи клініко-експертної комісії, лікувально-консультативної комісії, комісії з інфекційного контролю.

11. Зберегти обсяги виїзної планової консультативної допомоги населенню області на рівні минулого року

12. Забезпечити отримання відділеннями лікарні (акушерського, гінекологічного, допологової  підготовки) сертифіката  "Лікарня - безпечна для пацієнтів".

13. Проводити планове поліпшення матеріально-технічної бази лікарні у відповідності з фінансовими можливостями.

14. Забезпечити активне використання в лікарні сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій для підвищення якості медичної допомоги шляхом:

- дистанційного навчання лікарів;

- обміну досвідом з іншими лікувальними установами на відеоконференціях;

- проведення відеоконсиліумів та телемедичних консультацій; 

- цілодобового доступу лікарів до архівів досліджень пацієнтів

 

 

 

 

 

 

 

Оргметодвідділ  49 00 55

Теги: