Обласний Центр планування сім'ї та репродукції людини (ОЦПС та РЛ)  був створений   у 2008 році на базі   Херсонської Обласної клінічної лікарні.

 

Керівник  Центру  -  лікар акушер – гінеколог  вищої   категорії Полевик Зоя Сергіївна.

 


У Центрі працюють досвідчені фахівці: 

 

 

Основним завданням Центру є: надання висококваліфікованої амбулаторної, консультативної та лікувально – діагностичної допомоги мешканцям області з питань репродуктивного здоров'я, планування сім'ї , медико – генетичне консультування та санітарно освітня робота, збереження гендерної рівності в наданні медичних послуг населенню, аналітична робота, що надає можливість покращувати роботу в районах області.

Фахівці  Центру спеціалізуються на лікуванні  складної гінекологічної та урологічної патології . Здійснюють підготовку подружніх пар до вагітності (у т.ч. підготовка до екстракорпорального запліднення),попереджають небажану вагітність. У Центрі здійснюється лікування складних  ендокринних гінекологічних захворювань, клімактеричних розладів; лікування патології шийки матки та інфекцій, що передаються статевим шляхом; гінекологічних захворювань у дітей та підлітків.

Кваліфікований уролог займається обстеженням та лікуванням чоловіків.

Лікар хірург-онколог надає допомогу жінкам з різноманітною патологією молочної залози.

 


                          Робота кабінетів Центру:

 

                         Кабінет № 407 патології шийки матки. 

Прийом веде лікар акушер-гінеколог Єложенко Ольга Вікторівна.

Володіє методикою відеокольпоскопії, іноваційним методом лікування патології шийки матки, та пластичними операціями на статевих органах за допомогою радіохвильової хірургії на апараті "СУРГІТРОН".

З метою виявлення різноманітної патології шийки матки в ОЦПС використовується найсучасніша апаратура  - кольпоскоп МК -200 з цифровою відеосистемою, що дає змогу в реальному режимі часу бачити на моніторі комп’ютера у кольоровому зображенні патологічний процес та своєчасно виявляти передракові стани шийки матки.

Кольпоскопія дозволяє виконати дослідження при багаторазовому збільшені картини з одночасним взяттям матеріалу на біологічне та гістологічне дослідження (прицільна біопсія). 

Радіохвильовий метод лікування шийки матки це:

 

-  найсучасніша методика лікування, яка схвалена і признана в світі.

-  мінімальний  післяопераційний дискомфорт пацієнта,

-  мінімальна  крововтрата,

відсутність утворення рубця( що дає змогу проводити лікування у жінок які не народжували),

-  максимальна точність гістологічних матеріалів,

-  краще загоювання ран і відмінні косметичні результати,

-  скорочення часу проведення операції і можливість проведення їх в амбулаторних  

   умовах значно розширюють можливості і якість лікування гінекологічних пацієнтів.

 

 

Кабінет № 402 патології репродуктивного періоду і безплідного шлюбу.  

Прийом веде лікар акушер-гінеколог вищої категорії  Полевик Зоя Сергіївна  (стаж роботи  27  років)

У кабінеті ведеться прийом жінок  від 18 до 45 років.

Основні напрямки роботи:

 

 

Кабінет  №108  уролога.

Прийом веде лікар уролог вищої категорії, головний позаштатний експерт ДОЗ , що має спеціалізацію з андрології та сексопатології

Найдьонов Іван Миколайович (стаж роботи за фахом  25  років)

Основні напрямки роботи:

 

Кабінет № 409 дитячої та підліткової гінекології, статевого виховання підлітків, та невиношування вагітності.

 

Прийом веде лікар гінеколог вищої категорії, головний позаштатний експерт ДОЗ з дитячої гінекології

 

Мирінова Ольга Володимирівна (стаж роботи за фахом  18 років)

В кабінеті проводиться: 

Див. відеоінформацію на тему статеве виховання підлітків

 

Кабінет № 401  Мамологічний

 

Прийом веде лікар хірург-онколог першої категорії 

Велично Ігор Леонідович (стаж роботи загальний 25 років, за фахом 22 роки)

Завданням лікаря є діагностика, профілактика та медикаментозне лікування передпухлинних, запальних, доброякісних та злоякісних захворювань молочних залоз . Діагностика та лікування захворювань молочних залоз здійснюється за затвердженими стандартами, прийнятими у клінічній онкології.                         

 

Мамологія – напрямок клінічної онкології та медицини, який займається виявленням, лікуванням та попередженням різних захворювань молочних залоз . Вивчає їх будову а також функціонування, різні порушення та хвороби. Різноманітні проблеми виявлені фахівцем на ранній стадії можливо вилікувати консервативним методом, уникаючи хірургічного втручання. Комплексний підхід проведення обслідування дозволяє досягти якісних результатів у лікуванні та попередженні патології молочних залоз.

Особливу увагу в роботі лікаря займає профілактика захворювань молочних залоз, задля здоров’я жінки. Адже багато захворювань в цій області протікає бессимптомно і від їх ранньої діагностики багато в чому залежить результат лікування.

Лікар хірург-онколог (мамолог)  завжди готовий надати пацієнтам міста та області кваліфіковану, спеціалізовану консультативну, лікувальну та профілактичну допомогу.

 


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

За 12 років  існування Центру консультації отримали більше ніж  600 тисяч пацієнтів, проведено близько 220 тисяч ультразвукових досліджень вагітним, підготовлено до вагітності близько 50  тисяч подружніх пар, проведено понад 10 тыс малих оперативних втручань, проведено понад 600 виїздів в райони області з метою надання консультативної та лікувальної допомоги мешканцям.

За участі роботи Центра по області досягнуто зниження  малюкової  смертності, щорічно зменшується кількість абортів , зменшується кількість подружніх пар з безпліддям.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я ЖІНОК ОБЛАСТІ

КОК -  гормональна  контрацепція

ВМК – внутрішньоматкові контрацептиви

 

Фото Центру планування сім'ї:

  

  

 


 

Медичні послуги,  що надаються пацієнтам:

 

Обласна медико-генетична консультація

Обласна  медико – генетична консультація (ОМГК),  яка створена у 1996 році, та входить до складу Обласного Центру планування сім' ї  та репродукції людини.


 

До складу ОМГК входять:

 

Кабінет № 412  Генетик

Прийом веде лікар генетик вищої катерогії
Драпкіна Ірина  Андріївна  (стаж роботи загальний  44 роки, за фахом  23 роки)

- Провідним напрямком діяльності  є медико-генетична допомога вагітним з високим  генетичним ризиком та виявлення вроджених вад розвитку і спадкової патології,  підготовка подружніх пар до вагітності що мають невиношування вагітності або попередньо   вади розвитку у плодів.

- Проведення верифікації генетичного діагнозу з використанням сучасних методів діагностики, лікування спадкової патології; 

- Медико-генетичне консультування осіб/сімей  з розрахунком генетичного ризику виникнення вродженої та спадкової патології;

-Впровадження в практику сучасних засобів профілактики,  діагностики та лікування вродженої   та спадкової патології.

- Клініко-генетичне обстеження пацієнтів із залученням спеціалістів різного профілю, та скерування на вищі рівні надання допомоги.

- Вирішення питань щодо прогнозу потомства шляхом уточнення діагнозу.

Окрім цього надається медико-генетична допомога:

 

Кабінет №410  Ультразвукової діагностики

Прийом веде лікар УЗ - перінатолог  вищої категорії 

Жекова Людмила Миколаївна (стаж роботи загальний  38  років,за фахом  25 років)

- Забезпечення висококваліфікованої ультразвукової діагностики вродженої та спадкової   патології під час вагітності на сучасному УЗ-апараті.

- Своєчасне скерування  для госпіталізації пацієнтів із спадковою та вродженою патологією,   що   потребують стаціонарного лікування.

- Всі новітні методики впроваджені в ОМГК.

 

Ультразвукові дослідження здійснюються на апаратурі експертного класу (з допплерівським картуванням);

 

Кабінет № 423- 435  Цитогенетична лабораторія.

В лабораторії працює лікар-лаборант- генетик  вищої категорії 
Савун Тетяна Юріївна (стаж роботи за фахом  25 років)

Основні напрямки роботи:

 1. Каріотипування-цитогенетичний метод визначення хромосом людини.
 2. Статевий хроматин.
 3. ТORCH-комплекс-проведення 10 імуноферментних методик.

Згідно наказу №641/84 " Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні " медико-генетична допомога сім‘ям із репродуктивними втратами та непліддям надається на всіх рівнях надання  медико-генетичної допомоги за показаннями

 1. первинне і вторинне непліддя, що не пов’язане із запальним чи  онкологічним процесом;
 2. первинна і вторинна аменорея;
 3. патологія пубертату (передчасне, запізніле, дисгармонійне статеве дозрівання);
 4. випадки мертвонародження, спонтанного переривання вагітності у будь-якому терміні, анембріонії, завмерлої вагітності;
 5. народження дитини з множинними вадами розвитку або хромосомною патологією;
 6. аномалії зовнішніх та внутрішніх статевих органів у поєднанні із іншими вродженими вадами розвитку (чи без них);
 7. патологія еякуляту, що не пов’язана із запальним чи онкологічним    процесом;
 8. підготовка подружньої пари до ДРТ (екстракорпоральне запліднення).

Консультація має налагоджений зв'язок  зі спеціалізованими медико-генетичними Центрами України.

 

На каріотипування обов’язкове направлення лікаря та попередній запис за телефоном

 (0552) 49-12-27, або

звернення в лабораторію в ЦД ХОКЛ  IV поверх   каб.423, 431 з 8.00 до 14.00.

 

Основні показники роботи ОМГК за 2016-2018 рр.

 

 

Діяльність медико-генетичної служби

2016

2017

2018

Загальна кількість відвідувань

30845

29050

22103

УЗД досліджень всього

24457

23056

   16453

Обстежено дітей до 1 року

932

912

836

Знаходяться на диспансерному обліку сімей

1776

1663

1767

 

 

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Виявлено вад розвитку плоду

277

284

243

з них до 22 тижнів вагітності

150

157

130

Перервано вагітностей із ВВР плоду несумісних з життям

70

86

75

 

 

Адреса:

м. Херсон пр. Ушакова 36  
Центр Діагностики  1 та 4 поверхи.

Телефон реєстратури:

(0552) 26-50-31 ; (0552) 49-60-12

Графік   роботи:

ПН- ПТ  з   8 00   до   14 30

 

 

 

Теги: