телефони лікарні та обласної консультативної поліклініки

Телефон для довідок

(0552) 42-21-25

Реєстратура поліклініки

(0552) 49-92-43

Mobile menu

Доводимо до відома! З 01.04.2020р. КНП "ХОКЛ" ХОР працює по п'ятиденному робочому графіку з двома вихідними: субота і неділя!

Захворювання щитовидної залози є одними з найбільш поширених ендокринних захворювань. Особливе місце серед різноманітних видів тиреоїдної патології за тяжкістю, крім злоякісних новоутворень, займають хвороби, що супроводжуються тиреотоксикозом. 

     Тиреотоксикоз – це синдром, обумовлений тривалим підвищенням вмісту тиреоїдних гормонів (Т4 та Т3) у крові і тканинах з характерними клінічними проявами.

     Значну частину синдрому тиреотоксикозу складає ДТЗ (Дифузний токсичний зоб, хвороба Грейвза, хвороба Базедова) – органоспецифічне аутоімунне захворювання, в патогенезі якого основна роль належить тиреостимулюючим антитілам (антитілам до рецепторів ТТГ), що характеризується стійкою підвищеною секрецією тиреоїдних гормонів та, зазвичай, дифузним збільшенням щитовидної залози.

     Гіперфункція щитовидної залози при ДТЗ обумовлена утворенням антитіл до  рецепторів ТТГ (АТ-рТТГ), які зв’язуються з рецепторами ТТГ на поверхні тиреоцитів та виступають в якості тиреотропних агоністів: активують механізми, що призводять до підвищення продукції та вивільнення  гормонів щитовидної залози. АТ-рТТГ є гетерогенними за своїм характером і можуть виявляти як стимулюючу(переважна більшість), так і пригнічувальну дію.  

     Антитіла до  рецепторів ТТГ виявляються у 85-95% пацієнтів з нелікованою  хворобою Грейвса. Рідше їх  можна виявити у хворих на тиреоїдит Хашимото та у пацієнтів з первинною мікседемою. Персистенція АТ- рТТГ у пацієнтів, які лікуються антитиреоїдними препаратами, є фактором ризику для рецидивів хвороби  після припинення лікування. Зважаючи на те, що АТ- рТТГ відносяться до класу імуноглобулінів IgG, можлива трансплацентарна передача від матері до плоду. Якщо пацієнтки з ДТЗ мають підвищений рівень АТ-рТТГ у 3 триместрі вагітності, то плід зазнає підвищеного ризику розвитку неонатального гіпертиреозу, що є асоційованим з високим рівнем вродженої мальформації та смертності.

     Дослідження АТ-рТТГ проводять радіоімунним методом та методом імуноферментного аналізу (точність яких є порівнянною).

Трактування результатів визначення АТ рТТГ:

< 1.5 МО/л - негативний результат;

1.5 – 1.75 МО/л – проміжні значення;

 > 1.75 МО/л – позитивний результат.

Основні показання для визначення АТ-рТТГ:

  1. Первинна діагностика синдрому тиреотоксикозу.

1.1. Диференційна діагностика всередині синдрому тиреотоксикозу   (виявлення або виключення ДТЗ та його диференційна діагностика з іншими хворобами, що спричиняють тиреотоксикоз). 

     У хворих з токсичним зобом за відсутності ендокринної офтальмопатії клінічні, а також традиційні інструментальні та лабораторні дослідження (УЗД, визначення класичних антитиреоїдних антитіл) у багатьох випадках не дозволяють з високою точністю диференціювати ДТЗ та функціональну автономію щитовидної залози.

     У зв’язку з тим, що курс терапії при ДТЗ істотно відрізняється від терапії інших форм тиреотоксикозу, необхідно до початку лікування пацієнта з тиреотоксикозом зробити тест на  наявність антитіл до рецепторів ТТГ.

     Виявлення підвищених титрів АТ-рТТГ у пацієнтів з тиреотоксикозом свідчить про аутоімунну природу захворювання, тобто наявність ДТЗ.

     Таким чином, визначення у хворих з вперше виявленим тиреотоксикозом рівня АТ-рТТГ дозволяє суттєво підвищити точність диференційної діагностики (за умови інтерпретації результатів цього дослідження в комплексі з даними інших методів діагностики токсичного зобу).

1.2. Визначення ступеню важкості аутоімунної агресії (об’єктивізація вираженості патогенетичних механізмів аутоімунного тиреотоксикозу).

1.3. Формування попереднього прогнозу щодо пер-спектив консервативної терапії (чим вищим є титр АТ-рТТГ, тим менша вірогідність досягнення стійкої ремісії при консервативній терапії).

  1. Моніторинг терапії ДТЗ.

2.1. Визначення показань до хірургічного лікування.

     Високий рівень АТ-рТТГ (вихідний – більше 45 Од/л, або більше 10 Од/л з відсутністю зниження на 50% та більше після 6 міс. лікування, більше 10 Од/л – за наявної середньо-важкої або важкої офтальмопатії).

2.2. Визначення досягнення ремісії ДТЗ (імунологічної ремісії).

     Кількість АТ-рТТГ зменшується в процесі проведення успішної терапії. Значне зниження титру або зникнення АТ-рТТГ свідчить про  ремісію захворювання і є під-ставою для планування припинення курсу тиреоста-тичної терапії.

2.3. Оцінка вірогідності рецидиву тиреотоксикозу у пацієнтів з ДТЗ.

     Підвищення титру АТ-рТТГ в осіб, що перебувають у стані клініко-лабораторної ремісії ДТЗ, є індикатором підвищеного ризику розвитку у них рецидиву тиреотоксикозу.

  1. Спостереження за вагітними з ДТЗ в анамнезі.

     Для пацієнток із захворюваннями щитовидної залози в анамнезі визначення антитіл до рецепторів ТТГ у  третьому триместрі вагітності є обов’язковим. Це дозволяє виявити та оцінити ризик розвитку тиреоїдної патології у плода.

  1. Диференційна діагностика ендокринної офтальмопатії, що є асоційованою з аутоімунними тиреопатіями, які супроводжуються підвищенням титрів АТ-рТТГ.

ВИСНОВКИ

  1. Тиреотоксикоз – важкий ендокринний розлад, що може виникати внаслідок цілої низки різноманіт-них за природою захворювань. Успіх лікування тиреотоксикозу в першу чергу залежить від своєчасного вірного визначення його патогенезу.
  2. Значну частину синдрому тиреотоксикозу складає ДТЗ (органоспецифічне аутоімунне захворювання щитовидної залози, головну роль в розвитку якого відіграють тиреостимулюючі антитіла - АТ-рТТГ).
  3. Визначення титру АТ-рТТГ є важливим діагностичним (доведення аутоімунної природи тиреотоксикозу, оцінка ступеню важкості ауто-агресії, об’єктивізація показань до хірургічного лікування та констатація імунологічної ремісії ДТЗ) та прогностичним (оцінка вірогідності досягнення стійкої ремісії при консервативній терапії, ризику рецидиву тиреотоксикозу у хворих з ДТЗ та ризику розвитку неонатального гіпертиреозу за наявності у вагітних в анамнезі ДТЗ) критерієм при ДТЗ.

 

         Керівник Центру                -    Ярошенко Віталій Ігорович
         Лікар-ендокринолог          -    Ярошенко Ніна Віталіївна

Теги: