Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в Twitter

телефони лікарні та обласної консультативної поліклініки

Телефон для довідок

(0552) 42-21-25

Реєстратура поліклініки

(0552) 49-92-43

Mobile menu

Люди страдают аллергическими заболеваниями с давних времен, но серьезной проблемой аллергия стала в конце XX века. Пищевой аллергией (ПА) называют неадекватный иммунный ответ на пищу. Для возникновения ПА очень важна наследственная предрасположенность. Семьи, в которых кто-нибудь из детей или родителей болеют пищевой аллергией, называют семьями группы риска.

Детальніше: Пищевая аллергия

Несмотря на значительные достижения диабетологии последних лет, макулярный отек по-прежнему является главной причиной снижения центрального зрения у пациентов с сахарным диабетом (СД). Эта патология встречается примерно у 25-30% пациентов со стажем СД 20 лет и более. В течение последних трех десятилетий главными направлениями терапии диабетического макулярного отека считались контроль уровня глюкозы крови и лазеркоагуляция сетчатки. Но, несмотря на все проводимые мероприятия, у части пациентов зрение продолжало неуклонно снижаться. Новые направления медикаментозного и хирургического лечения позволяют надеяться на лучшие результаты лечения диабетической макулопатии. Коротко остановимся на каждом из этих направлений терапии, и более подробно рассмотрим современные тенденции лечения этой патологии.

Детальніше: Диабетический макулярный отек современные подходы к лечению

За останні роки погляди на проблему тиреотоксикозу в частині його діагностики та лікування були значною мірою змінені. Консенсусним відображенням цих змін стали опубліковані в 2016 р. настанови Американської тиреоїдної асоціації (АТА) щодо ведення пацієнтів із гіпертиреозом та іншими причинами тиреотоксикозу. Цей документ містить детальні та обгрунтовані рекомендації стосовно діагностики, диференційної діагностики, лікування та динамічного спостереження за пацієнтами з усіма існуючими формами тиреотоксикозу. Враховуючи те, що переважна більшість цих рекомендацій містить загальновідому (особливо для ендокринологів) інформацію, зупинимося лише на найбільш важливих нових моментах цих настанов.

     Термін «тиреотоксикоз» наразі використовують для відображення невідповідно високої активності тиреоїдних гормонів у тканинах, що зазвичай обумовлено занадто високим рівнем в крові тиреоїдних гормонів (тироксину та/або трийодтироніну).

     Термін «гіпертиреоз» застосовують для випадків тиреотоксикозу, що спричинені надлишковим синтезом тиреоїдних гормонів власною щитоподібною залозою (ЩЗ).

     Етіологія тиреотоксикозу є визначальним фактором адекватного діагнозу, від якого залежать алгоритми діагностики, вибір методу лікування та в кінцевому рахунку ефективність медичної допомоги.

Діагностика тиреотоксикозу.

     Золотим стандартом діагностики синдрому тиреотоксикозу є визначення рівня в крові тиреотропного гормону (ТТГ) та, за наявності його змін - визначення рівня в крові вільних тироксину (FT4) та трийодтироніну (FT3).

     Важливу роль як в процесі діагностики, так і моніторингу тиреотоксикозу  має ультрасонографічне дослідженння щитоподібної залози із доплерівським визначенням кровотоку.

     В США, особливо для диференційної діагностики, багато років широко застосовується сцинтіграфія щитоподібної залози, яка досі майже не використовується в Україні.

     Але головне місце у встановленні етіології тиреотоксикозу безперечно належить визначенню рівня в крові антитіл до рецептору ТТГ (АТ до р-ТТГ), який крім того має вирішальне значення при виборі подальшої тактики лікування хвороби Грейвса (ДТЗ) та ендокринної орбітопатії, а також є важливим прогностичним фактором в пренатальній діагностиці.

Основні показання для визначення АТ до рТТГ:

  1. Диференційна діагностика гіпертиреозу: виявлення або виключення аутоімунного гіпертиреозу та його диференційна діагностика з автономною ектопією щитовидної залози. Виявлення АТ до рТТГ у пацієнтів з тиреотоксикозом свідчить про аутоімунну природу захворювання. Так як курс терапії при хворобі Грейвса відрізняється від терапії інших форм гіпертиреозу, то до початку лікування пацієнта з тиреотоксикозом необхідно зробити тест на  наявність АТ до рТТГ .
  2. Моніторинг терапії хвороби Грейвса та оцінка вирогідності рецидиву у пацієнтів. Кількість АТ до рТТГ зменшується в процесі проведення успішної терапії. Значне зниження титру або зникнення цих антитіл свідчить про ремісію захворювання  у пацієнта і є підставою для планування припинення курсу терапії.
  3. Спостереження за вагітними з хворобою Грейвса в анамнезі. Для пацієнток із захворюваннями щитовидної залози в анамнезі визначення АТ до рТТГ у третьому триместрі вагітності є обов’язковим. Це дозволяє виявити та оцінити ризик розвитку тиреоїдної патології у плода.
  4. Оцінка гіпотиреозу, коли є підозра щодо наявності блокуючи антитіл.
  5. Обстеження пацієнтів із захворюваннями щитовидної залози, у яких клінічна картина є лабільною або нетиповою.

Тактика ведення пацієнтів із дифузним токсичним зобом (ДТЗ).

     Для лікування явного ДТЗ (хвороби Грейвса) може застосовуватися будь який метод лікування:

- антитиреоїдні препарати (АТП);

- тиреоїдектомія;

- лікування радіоактивним йодом (I-131).

     Першу позицію в США посідає радіойодтерапія. В Європі, Південній Америці та Японії перевагу надають лікуванню АТП.

     Перевагу у виборі методу лікування на користь АТП слід віддавати при лікуванні осіб із високою імовірністю одужання (жінки, перебіг тиреотоксикозу середньої важкості, низькі рівні АТ до рТТГ , невеликий об’єм ЩЗ), вагітних, за наявності протипоказань до до хірургічного лікування, осіб похилого віку та з обмеженою очікуваною тривалістю життя; хворих, що вже перенесли операцію на шиї або опромінення шиї; пацієнтів, у яких необхідно швидче стабілізувати тиреотоксикоз, із активною ендокринною орбітопатією  середньо-важкого та важкого ступеню.

     Хірургічне лікування (тиреоїдектомію) в якості основного методу лікування тиреотоксикозу слід обирати у разі великих розмірів ЩЗ, у жінок, що планують вагітність менш ніж через 6 міс., у разі підозри на наявність злоякісного новоутворення ЩЗ або наявності первинного гіперпаратиреозу, за наявності дуже високих титрів АТ до рТТГ, у пацієнтів із активною ендокринною орбітопатією  середньо-важкого та важкого ступеню. 

     Перевагу на користі лікування I-131 слід віддавати у жінок, що планують вагітність більше ніж через 6 міс., а також у осіб із наявними протипоказаннями до хірургічного лікування та прийому АТП, у випадку повторних оперативних втручань.

Клінічні ситуації, що впливають на вибір методу лікування ДТЗ

Клінічна ситуація

АТП

Тиреоїдектомія

I-131

Вагітність або її планування до 6 міс.

++ !

+ !

х

Підвищені хірургічні ризики

+

х

++

Скорочена очікувана тривалість життя

+

х

++

Неактивна ендокринна орбітопатія

+

+

+

Активна ендокринна орбітопатія

++

++

!

Патологія печінки

х

+

++

Значні побічні дії АТП

х

+

++

Попередня операція або опромінення шиї

+

!

++

Висока вірогідність ремісії

++

+

+

Хворі на легеневу та сердцеву недостатність

+

!

++

Тиреотоксичний параліч в анамнезі

+

++

++

Злоякісне новоутворення ЩЗ

-

х

++

Великий вузол/вузли ЩЗ

+

-

++

Первинний гіперпаратиреоз

-

-

++

Примітка: «++» - кращий метод, «+» - допустимий метод, «-» - у деяких випадках, «!» - із застереженнями, «х» - заборонений метод.

 

Керівник Центру, лікар-ендокринолог,

лікар УЗД                                                                                  Ярошенко В.І.

Лікар-ендокринолог лікар УЗД,  Центру                          Ярошенко Н.В.

Сьогодні цукровий діабет — це одна з провідних медико-соціальних проблем, яка стрімко набирає обертів. Статистика невтішна: у всьому світі вже 387 млн осіб живуть із цією хворобою. За прогнозами до 2035 р. кількість пацієнтів з цукровим діабетом збільшиться до 592 млн. Близько 50% випадків захворювання не діагностовані. Щорічно реєструється 100 тисяч нових випадків захворювання. На сьогодні в Україні офіційно на обліку по захворюванню на цукровий діабет перебуває 1,3 млн українців. Поширенність в області  цукровий діабет - 31067 хворих, що складає 42.7%, таким чином на діабет  хворіє 4% мешканців області.

Детальніше: Цукровий діабет ІІ типу, його ускладнення та робота ендокринологічної служби Херсонської області

Проблема своевременной диагностики патологии шейки матки и профилактики ее рака становится все более актуальной в современном обществе. Сегодня от этого заболевания в Украине ежедневно умирает 7 женщин.

Детальніше: Вакцинация - первичный метод профилактики рака шейки матки

«Реографія» ( від грец. rheos - потік і grapho – писати) – загальна назва методу. Практично реографія може бути використана в любій ділянці тіла для вивчення кровотоку в живому тілі.  Роботи зв’язані з вивченням та практичним застосуванням цього методу були початі ще в минулому столітті.

Детальніше: Реографія як метод дослідження кровообігу

Одним з найбільш доступних і безпечних методів візуалізації органів черевної порожнини, в даний час, є комплексне ультразвукове дослідження, яке відкрило нові можливості у візуалізації структурних змін гепатобіліарної системи. Воно суттєво підвищило ефективність діагностики (чутливість метода до 96,3%; специфічність до 87,8; точність до 94,0%). Не менш важливим є низька вартість ультразвукової діагностики і можливість динамічного спостереження за перебігом хвороби.

Детальніше: УЗД органів черевної порожнини

Головные боли - патология очень распространенная, не менее 86 – 90% населения периодически испытывают головную боль.

Детальніше: Головная боль - когда необходимо обратится к врачу