Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в Twitter

телефон лікарні

Телефон для довідок

(0552) 42-21-25

Mobile menu

Обласний Центр планування сім'ї та репродукції людини (ОЦПС та РЛ) був створений у 2008 році на базі Херсонської Обласної клінічної лікарні.

 

Керівник  Центру  -  лікар акушер – гінеколог  вищої   категорії Ушакова Наталя Владиславівна.

В складі Центру працює Обласна  медико – генетична консультація (ОМГК), яка створена у 1996 році.

Керує   роботою   консультації  лікар  УЗД   вищої категорії  Жарко Віктор Леонідович.


У Центрі працюють досвідчені фахівці: 

 • лікар - уролог Найдьонов Іван Миколайович, 
 • лікарі акушери-гінекологи Полевик Зоя Сергіївна, Алтухова Олена Володимирівна, Грищенко Наталя Василівна, лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку Мирінова Ольга Володимирівна.
 • Лікарі УЗД  Жекова Людмила Миколаївна  та  Рубашкіна Євгенія Вікторівна, 
 • лікарі-генетики Морозова Тетяна Володимирівна та Драпкіна Ірина Андріївна, 
 • лікар лаборант – генетик Савун Тетяна Юріївна.

Основним завданням Центру є: надання амбулаторної, консультативної та лікувально – діагностичної допомоги мешканцям області з питань репродуктивного здоров'я, планування сім'ї та медико – генетичне консультування та санітарно освітня робота. 

Фахівці  центру спеціалізуються на лікуванні безпліддя, невиношуванні вагітності. Здійснюють підготовку подружніх пар до вагітності (у т.ч. підготовка до екстракорпорального запліднення), попереджають небажану вагітність. У Центрі здійснюється лікування ендокринних гінекологічних захворювань,клімактеричних розладів;лікування патології шийки матки та інфекцій, що передаються статевим шляхом; гінекологічних захворювань у дітей та підлітків. Кваліфікований уролог займається обстеженням та лікуванням чоловіків.

Робота кабінетів Центру:

Обласна медико-генетична консультація (ОМГК) входить до складу Центра планування сім’ї та репродукції людини херсонської обласної клінічної лікарні (ХОКЛ).    До складу ОМГК входять: два кабінети лікарів генетиків, три кабінети лікарів ультразвукової пренатальної діагностики та медико-генетична лабораторія.


Херсонську обласну медико-генетичну консультацію було засновано у 1996 році. Провідним напрямком діяльності консультації є медико-генетична допомога вагітним з високим генетичним ризиком та виявлення вроджених вад розвитку і спадкової патології.

Провідним напрямком діяльності ОМГК є надання медико-генетичної допомоги населенню регіону.

 

Заходи щодо  своєчасного виявлення осіб з вродженою та спадковою патологією, у тому числі, пренатально; 

 • Проведення верифікації генетичного діагнозу з використанням сучасних методів діагностики, лікування спадкової патології; 
 • Медико-генетичне консультування осіб/сімей  з розрахунком генетичного ризику виникнення вродженої та спадкової патології;
 • Впровадження в практику сучасних засобів профілактики,  діагностики та лікування вродженої та спадкової патології.
 • Клініко-генетичне обстеження пацієнтів із залученням спеціалістів різного профілю.
 • Проведення комплексного лабораторно-інструментального обстеження.
 • Вирішення питань щодо прогнозу потомства шляхом уточнення діагнозу.
 • Забезпечення висококваліфікованої ультразвукової діагностики вродженої та спадкової патології під час вагітності.
 • Своєчасне скерування  для госпіталізації пацієнтів із спадковою та вродженою патологією, що потребують стаціонарного лікування.
 • Скерування пацієнтів до спеціалізованого медико-генетичного центру для уточнення діагнозу, поглибленого клінічного та інструментально-лабораторного обстеження,   пренатальної діагностики, вирішення питань корекції вродженої чи спадкової патології.
 • Організація медико-генетичного консультування подружжя, молоді, що збирається до шлюбу та сімей, в яких є  ризик народження (або які мають) дітей з вродженими вадами чи спадковими захворюваннями.
 • Профілактика вродженої та спадкової патології

 

 

Фахівцями  консультації здійснюється:

 • встановлення точного діагнозу спадкового захворювання;
 • визначення типу спадкового захворювання в сім'ї та розрахунок ризику повторення хвороби;
 • визначення найбільш ефективного способу профілактики.

 

Окрім цього надається медико-генетична допомога:

 • при порушеннях репродуктивної функції (особам з порушеннями полового розвитку, жінкам з порушенням менструального циклу, родинам з безпліддям);
 • особам, які подали заяву щодо реєстрації шлюбу (щодо можливого ризику виникнення у майбутніх дітей вад розвитку).

 

Консультація має широкі можливості для всебічного обстеження:

 • ультразвукові дослідження здійснюються на апаратурі експертногокласу (з допплерівським картуванням);
 • добре оснащена генетична лабораторія виконує біохімічні та цитогенетичні дослідження.

Протягом року консультацію відвідують близько 6,5 тисяч пацієнтів, здійснюється близько 25 тисяч ультразвукових та лабораторних досліджень. 

Консультація має налагоджений зв'язок із спеціалізованими медико-генетичними центрами України.

 


Завідуючий Обласною медико-генетичною консультацією – 
лікар ультразвукової діагностики вищої категорії Жарко Віктор Леонідович.

Поруч  з ним працюють висококваліфіковані фахівці – лікарі УЗД Жекова Л.М., Рубашкіна Є.В., лікарі-генетики Морозова Т.В., Драпкіна І.А.

Адреса: Херсон, пр.Ушакова, 36 Телефон: (0552) 49-12-27

 

Основні показники роботи ОМГК за 2011-2013 рр.

Діяльність медико-генетичної служби

2011

2012

2013

Загальна кількість відвідувань

22130

22341

21218

У тому числі первинних

13024

13365

13106

Обстежено вагітних

8923

9016

9036

Обстежено дітей до 1 року

916

732

737

Знаходяться на диспансерному обліку сімей

1535

1481

1544

З них уперше взято на облік

1262

1199

1235

взято на облік вагітних за результатами УЗД плоду

894

874

912

 

  

 

За останній період в обласній медико-генетичній консультації впроваджені:

 • Тривімірна у реальному часі ехографія плоду.
 • Комплексна допплерометрічна оцінка ступенів порушення плодової гемодинаміки.
 • Допплерометрія маткових артерій у вагітних групи ризику у I триместрі вагітності з метою попередження розвитку прееклампсії.
 • Допплерометрічна оцінка гемодинаміки в артеріях матки і яєчників при неплідді та ендокринних порушеннях репродуктивної функції у жінок.
 • Трансвагінальна оцінка довжини шийки матки та стану внутрішнього вічка у II та III триместрах вагітності при загрозі передчасних пологів.
 • Комплексна оцінка ультразвукових маркерів хромосомної патології плоду в I та IIтриместрах вагітності із розрахунком індивідуального ризику.
 • Допплерометрія серцевої гемодинаміки плоду.
 • Імуноферментна діагностика найбільш поширених TORCH-інфекцій.

 

 

В этом кабинете могут получить консультацию женщины в возрасте от 40 лет и старше по вопросам:

 • коррекции  и профилактики гормональных нарушений  в период  пре - и постменопаузы;
 • консервативного  лечения миомы матки, эндометриоза,      доброкачественных образований   придатков;
 • лечения  воспалительных заболеваний ОМТ;   
 • подбора  индивидуальной  заместительной гормональной терапии (в случае противопоказаний – назначаются  альтернативные средства);
 • индивидуального  подбора  контрацепции;
 • подготовки  к оперативному лечению;
 • оказывается консультативно-лечебная помощь по   проблеме остеопороза  и  лечение дизурических расстройств.

Возглавляет кабинет врач акушер – гинеколог первой  категории Грищенко Наталия Васильевна.

Відеоінформація кабінету на тему  "Контрацепція в період пременопаузи".

 

Кабинет детской и подростковой гинекологии и полового воспитания подростков № 409.

 В кабинете проводится:

 • санпросвет работа среди детей и подростков;
 • восстановление менструального цикла; 
 • лечение воспалительных заболеваний;
 • профилактические осмотры у девушек до 18 лет;
 • работа по проблемам  планирования семьи;
 • подбор контрацепции;
 • подготовка и  реабилитация после аборта. 
 • коррекция избыточного веса у подростков.

Возглавляет кабинет врач  акушер - гинеколог первой категории  ОЦПС Мыринова Ольга Владимировна.

 

 

Кабінет патології шийки матки № 407 займається    діагностикою та лікуванням   жінок з фоновими та передпухлинними захворюваннями шийки матки, піхви та зовнішніх статевих органів.   З метою виявлення різноманітної патології шийки матки в ОЦПС використовується найсучасніша апаратура  - кольпоскоп МК -200 з цифровою відеосистемою призначеною для передачі в реальному режимі часу і візуалізації на моніторі комп’ютера різнокольорового зображення патологічного процесу. Кольпоскопія дозволяє виконати дослідження при багаторазовому збільшені картини з одночасним взяттям матеріалу на біологічне та гістологічне дослідження (прицільна біопсія). 

радіохірургічний метод лікування шийки матки

– це прогресивна технологія, найсучасніша методика лікування, яка схвалена і признана в світі. Мінімальне післяопераційний дискомфорт пацієнта, зменшення крововтрати, відсутність утворення рубця, максимальна точність гістологічних матеріалів, краще загоювання ран і відмінні косметичні результати, скорочення часу проведення операції і можливість проведення їх в амбулаторних умовах значно розширюють можливості і якість лікування гінекологічних пацієнтів.

Очолює кабінет лікар акушер–гінеколог Алтухова Олена Володимирівна. Володіє методикою відеокольпоскопії, інноваційним методом лікування патології шийки матки, та пластичними операціями на статевих органах за допомогою  радіохвильової хірургії на апараті СУРГІТРОН.

 

 

 

 

Кабинет № 401 патологии   репродуктивного  периода и бесплодного брака Областного центра планирования и семьи и репродукции человека.

В кабинете ведется прием женщин  18-45 лет.

 Основные направления работы:

 • Подготовка к беременности супружеских пар.
 • Обследование и лечение пациенток с бесплодием и невынашиванием беременности;
 • Подготовка документов для проведения ЭКО за   бюджетные  средства.
 • Индивидуальный подбор методов контрацепции;
 • Лечение и профилактика инфекций, передающихся половым  путем;
 • Современное консервативное лечение миомы матки, эндометриоза, доброкачественных образований придатков матки;
 • Коррекция  нарушений менструального цикла и другой   эндокринологической патологии;
 • Подготовка к оперативному лечению в гинекологическом   отделении ХОКБ.
 • Обучение  гинекологов районов области с целью повышения квалификации.
 • Проведение санпросвет работы среди населения.

Возглавляет кабинет врач  акушер -гинеколог  первой категории Полевик Зоя Сергеевна.

 

 

Кабінет №108  

Основні напрямки роботи:

1) Безпліддя первинне та вторинне у чоловіків.

2) Лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом.

3) Діагностика та лікування запальних захворювань чоловічої статевої сфери (простатити, епідідіміти, везікуліти, орхіти, уретрити та інше).

4) Корекція еректильної дисфункції та інших порушень сексуальної функції у чоловіків (передчасне сім`явипорскування, зниження статевого потягу)

5) Хвороба Пейроні  – захворювання, при якому відбувається викривлення статевого члену під час ерекції.

6) Обстеження та лікування при затримці статевого розвитку та інших захворюваннях  чоловічої статевої системи.

Також проводиться підготовка та госпіталізація хворих в денний стаціонар ОЦПС та урологічне відділення ХОКЛ, індивідуальний підбір лікування, з використанням сучасного фізіотерапевтичного обладнання.

Очолює кабінет лікар-уролог вищої кваліфікаційної категорії Найдьонов Iван Миколайович.


У Центрі виконується комплексне лабораторне обстеження, що дає можливість своєчасно встановлювати  діагноз та призначити ефективне лікування з використанням сучасних методик. Для зручності пацієнтів   розгорнуті  ліжка  денного стаціонару.

За роки існування Центру консультації отримали більше 200 тисяч пацієнтів, проведено близько 150 тисяч ультразвукових досліджень вагітним, підготовлено до вагітності близько 15 тисяч подружніх пар, зроблено 65 тисяч лабораторних досліджень.

За участі роботи Центра по області досягнуто зниження  малюкової  смертності, щорічно зменшується кількість абортів та онкозахворювань шийки матки у жінок, зменшується кількість подружніх пар з безпліддям.

Фото денного стаціонару:

  

 

 

Медичні послуги  що надаються:

 • Лікування  в стаціонарі  денного пребування ( в\в , в\м ин'екції, крапельниці).
 • Преривання вагітності в термінах до 7 тижнів (медикаментозне та інструментальне).
 • Введення та видалення ВМК ( в тому числі системи „Мірена”)
 • Аспіраційна біопсія  та діагностичне вишкрібання порожнини матки.
 • Кольпоскопія шийки матки.
 • Радіохвильова хірургія та кріодеструкція  патології шийки матки.
 • УЗІ дослідження вагітних у декретовані строки та пацієнтів  гінекологічного  та  урологічного профілю.
 • Каріотипування.

Адреса:

м. Херсон пр. Ушакова 36  
Центр Діагностики  4 поверх.

Телефон реєстратури:

39-71-45

Графік   роботи:

ПН- ПТ  з   8 00   до   13 30

СБ   з   8 00  до   13 00 

 

 

 

Теги: